RhoDelta Events

PRIVACYVERKLARING

BETTER SAFE THAN SORRY!

Rho Delta Events B.V., hierna te noemen “Rho Delta Events”, vindt de zorgvuldige omgang en beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring lees je hoe we jouw persoonsgegevens veilig verwerken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je ervoor kiest deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een contactverzoek stuurt, zaken met ons doet, gebruik maakt van een van onze diensten of bij ons solliciteert. In een dergelijk geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Door jou van ons afgenomen producten en diensten
 • Overige door jou verstrekte informatie zoals je CV als je solliciteert

Wij verwerken geen persoonsgegevens over je surfgedrag, geen locatiegegevens etc. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

MET WELKE DOELEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 • Antwoord te geven op een vraag
 • Je sollicitatie in behandeling te nemen
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAGEN BASEREN WE ONZE VERWERKINGEN?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Als we antwoord geven op een vraag of een contactverzoek verwerken we jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang
 • Als je solliciteert dan baseren we de verwerking van jouw persoonsgegevens op jouw toestemming
 • Als we persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wet- en regelgeving dan baseren we ons op die wettelijke verplichting(en)

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te verwezenlijken waarvoor we de data verkregen hebben:

If you send us a question or request, we will keep your personal data for 1 year due to our internal quality system. We can learn from everything you tell us. After that, your personal data will be deleted.

Als je ons een vraag of een contactverzoek stuurt, dan bewaren we jouw persoonsgegevens voor de duur van een jaar in het kader van ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen leren van alles wat je ons vertelt. Na dat jaar worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Als we jouw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wet- en regelgeving, dan bewaren we die gegevens zo lang wettelijk verplicht is. Daarna verwijderen we ze.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDE PARTIJEN?

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat nodig is om de hierboven beschreven doelen van de verwerkingen te realiseren. We sluiten in dat geval een passende overeenkomst een dergelijke derde partij die namens ons jouw persoonsgegevens verwerkt, en we zorgen ervoor dat het door die derde partij gerealiseerde niveau van beveiliging passend is.

HOE KUN JE JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF ONTVANGEN?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons in digitale vorm in te zien, aan te passen, te verwijderen en te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om door eventueel gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek sturen naar privacy@rhodeltaevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je om nadere identificatie vragen.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. Zodra je verzoek is verwerkt, worden de door jou eventueel voor identificatie verstrekte gegevens verwijderd.

HOE GAAN WE OM MET PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN ONDER DE 16 JAAR?

We hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of iemand die bijv. het contactformulier invult, ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, en om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, neem dan a.u.b. contact met ons op via privacy@m2-d2.com. Wij zullen deze persoonsgegevens dan direct verwijderen.

MAKEN WE GEBRUIK VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE BEVEILIGEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen de bescherming van je (persoons)gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw (persoons)gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op met privacy@rhodeltaevents.nl.

HOE ZIT DAT MET WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die je naar onze website hebben doorverwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je de websites gebruikt.

HOE KUN JE EEN KLACHT OVER ONS INDIENEN?

Als je een vraag hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je deze stellen via privacy@rhodeltaevents.nl. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE GAAN WE OM MET VERANDERINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING?

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze webpagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

ALS IK VRAGEN HEB?

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar: privacy@rhodeltaevents.com.

CONTACT DETAILS

Rho Delta Events B.V.
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Nederland
Telefoonnummer: 010-2927464 (op werkdagen van 09:00 tot 17:30)
Email: privacy@rhodeltaevents.nl

nl_NL_formalDutch